Aikido

Aikido kallas ofta den fredliga kampkonsten. De tre tecken som används för att skriva aikido kan översättas på flera sätt: “den harmoniska kraftens väg”, “vägen till harmoni med livskraften” eller “vägen till harmonisk anda”. Teknikerna som tränas har mycket gemensamt med jujutsu och judo och består till största delen av kast- och grepptekniker som svar på olika typer av angrepp. Var aikido skiljer sig från dessa är genom applikationen av begreppet aiki, som kan betyda att förena energi.

Fysiskt innebär aiki att aikidoutövaren undviker att möta kraft med kraft och använder sig av kroppsförflyttningar och cirkulära rörelser för att smälta samman med en attack och använda anfallarens styrka mot dem. En väl utförd aikidoteknik kännetecknas av god rörelseekonomi, dvs. att precis det som behövs används och inget annat, och ser ofta väldigt enkel och avslappnad ut.

Eftersom mycket tid spenderas på parövningar med en mängd anfallsformer och varierande intensitet är det viktigt att inte bara lära sig att utföra teknikerna utan också att klara av att få dem utförda på sig själv. Uke (den som tar emot tekniken) lär sig genom denna träning mycket om sin egen kropp, utvecklar balans och lär sig behärska olika falltekniker för att säkert kunna träna alla tekniker. I takt med att båda parter blir bättre kan mer avancerade tekniker introduceras.

Många aikidoklubbar tränar även någon form av vapensystem som använder sig av bokken (träsvärd) och jo (kort trästav). Med dessa lär sig aikidoutövaren mer om t.ex. avståndsbedömning och timing samtidigt som det är ett sätt att behålla kopplingen till traditionerna vid liv då många tekniker är baserade på rörelser från svärdskonsten. I Osby tränar vi bl.a. Sugawara-senseis kumijo som är en serie av rörelsemönster där jo används mot bokken med tekniker inspirerade av Katori Shinto Ryu, en fortfarande levande svärdsskola grundad på 1400-talet.


Instruktörer:

Hannes Johansson 1 Dan 
 

Länkar till några av våra samarbetsklubbar:

Aikido Enighet i Malmö
Shihan Stefan Stenudd 7 Dan

Kristianstads Aikikai
Sensei Anders Kamph 4 Dan

Järfälla Aikido
Kyoshi Peter Spangfort 6 Dan

Iyasaka Aikidoklubb
Shihan Urban Aldenklint 7 Dan

Sugawara Sogo Budo Institute
Tetsutaka Sugawara Sensei 7 Dan